Bandit

Krachtige mistgenerator

Als burger of bedrijf is een mistgenerator het enige toegelaten "wapen" ter verdediging van have en goed. Immers geweldpleging is exclusief voorbehouden voor politie en militairen. Het verspreiden van mist in uw eigendom valt niet onder geweldpleging.

Steeds meer private en bedrijfsgebouwen worden uitgerust met een alarminstallatie. Het doel van deze installatie is het detecteren en doormelden van een eventuele inbraak.

Deze melding gebeurt conventioneel via een alarmsirene, knipperlicht en/of automatische telefoonmelding naar een meldkamer. In de praktijk blijken deze meldingen prima te voldoen, maar de daarop volgende menselijke interventie volgt dikwijls pas na een tiental minuten.

Een mistgenerator biedt een unieke en actieve oplossing voor dit probleem. Dit toestel is immers in staat om in enkele luttele seconden een groot kantoor, winkel of andere ruimte totaal te vullen met een ondoorzichtige mist.

De mist voorkomt dat personen deze ruimte betreden tot gedurende ruim tien minuten na het afgaan van het alarm. Het is immers onmogelijk een hand voor uw ogen te zien. Deze mist is kleurloos en laat na het optrekken geen sporen na. De uitgestoten mist en de eventuele binnensirene zorgen dat de ogen en oren van de ongewenste bezoeker(s) nog nauwelijks functioneren.

A-Solution is erkend installateur en verdeler.