Inbraaksysteem

Het is steeds mogelijk dat U als eigenaar, mits onze begeleiding en ondersteuning zoals hieronder beschreven, het alarmsysteem volledig zelfstandig installeert en aansluit. Nadien komen wij alles controleren en programmeren:

• Analyse van het project, zodaning dat de risico's kunnen beveiligd worden met de best beschikbare technieken. 
• Een aangepast leidingschema van uw project zodanig dat u perfect weet welke kabels u moet voorzien en waar deze moeten gelegd worden. 
• Tijdens de uitvoering van de installatie is er steeds assistentie mogelijk. 
• De details betreffende alle wettelijke verplichtingen waaraan tijdens de installatie en voor het gebruik van een inbraakalarmsysteem moet worden voldaan. 
• Onze diensten zijn 24/24 uur bereikbaar.

Bij het in dienststellen en opstarten van uw installatie wordt het volgende voorzien:

• Het systeem zal volledig gecontroleerd, afgesteld en getest worden. 
• Het inbraakalarmsysteem zal volledig gedemonstreerd worden.

Dienst na verkoop

Dienst na verkoop is zeker en vast ook niet onbelangrijk, wij blijven steeds ter uwer beschikking. Wij bieden ook een jaarlijks onderhoud aan:

Volledige controle, afstellen en uittesten van elke individueel systeemcomponent van de alarminstallatie, inclusief melding van de alarmen, binnen- en buitensirenes, zoemers en dergelijke.

Het inbraakalarmsysteem biedt ook de mogelijkheid om aan een meldkamer te worden gekoppeld. Een professioneel team van meertalige operatoren staat 24/24 klaar om elk alarm in uw woning of bedrijf te reageren volgens de afgesproken veiligheidmaatregelen.